XXIII Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Pielęgniarek Epidemiologicznych Ziemi Lubelskiej
12 września 2014
Konkurs!
13 października 2014

15 października, w Światowym Dniu Mycia Rąk, w warszawskim hotelu Marriott, odbędzie się bezpłatna konferencja naukowa pt. „Czyste ręce – od podstaw do kompleksowego programu profilaktycznego”. Głównym celem konferencji jest zbadanie, jakie społeczne, ekonomiczne i zdrowotne korzyści niesie ze sobą wdrożenie wytycznych WHO w zakresie higieny rąk w placówkach medycznych.

Organizatorzy konferencji chcą, dzięki zaproszeniu specjalistów-praktyków, edukować personel medyczny w kierunku higieny rąk oraz dostarczyć im wiedzy i narzędzi umożliwiających efektywne wdrożenie otwartego programu edukacyjnego WHO –dotyczącego konsekwencji braku odpowiedniej procedury w zakresie higieny rąk.

W programie konferencji znalazły się wystąpienia dr n. med. Mirosławy Malary, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, mgr Aleksandry Mączyńskiej, Infection Control Clinical Nurse Specialist w Galway University Hospital w Irlandii, audytora wiodącego programu WHO, mgr Sylwii Miętkiewicz ze Szpitala Klinicznego im H. Święcickiego UM w Poznaniu, mgr Katarzyny Sołtys, specjalisty ds. epidemiologii PS ZOZ WCM w Opolu, dr n. med. Iwony Paradowskiej-Stankiewicz, Konsultanta krajowego w dziedzinie epidemiologii, Jerzego Henniga, Dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, dr n. med. Pawła Grzesiowskiego z Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń.

Zgłoszenia udziału w konferencji można przesyłać drogą elektroniczną poprzez stronę www.czysterece2014.pl. Organizatorami konferencji są Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych oraz Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej. Konferencję swoim patronatem medialnym objęły Wydawnictwo Termedia oraz czasopismo „Menedżer Zdrowia”.

Do pobrania plakat propagujący konferencję.