Rok 2018 - obchody XX - lecia Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych

Zaproszenie na posiedzenie Parlamentarnego Zespołu POZ i Profilaktyki