Zaproszenie na posiedzenie Parlamentarnego Zespołu POZ i Profilaktyki