Rok 2018 - obchody XX - lecia Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych

Zaproszenie na szkolenie: Punkty krytyczne maszynowej dekontaminacji wyrobów medycznych w ujęciu praktycznym i statystycznym.