Rok 2018 - obchody XX - lecia Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych


ZARZĄD POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PIELĘGNIAREK EPIDEMIOLOGICZNYCH

Zarząd PSPE
Maria Cianciara (Łódź) – Prezes
Anna Skoczylas – Janke (Poznań) – zastępca Prezesa

Członkowie Zarządu
Krystyna Brońska (Poznań)
Wioletta Pracz (Warszawa)
Halina Stachurska (Wrocław)

Komisja Rewizyjna
Marzena Danielak (Lublin) – przewodnicząca
Katarzyna Konrad (Świdnica) – zastępca przewodniczącej
Alina Roszak (Konin) – sekretarz