ZARZĄD POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PIELĘGNIAREK EPIDEMIOLOGICZNYCH

Zarząd PSPE
Jolanta Korczyńska (Gorzów Wlkp.) – Prezes
Teresa Florczyk (Zielona Góra) – Zastępca Prezesa

Członkowie Zarządu
Maria Kołatek (Łódź)
Wioletta Pracz (Warszawa)
Dorota Kaczor (Kamienna Góra)

Komisja Rewizyjna
Marta Zielińska (Sandomierz) – Przewodnicząca
Anna Jóźwiak (Płock) – Zastępca Przewodniczącej
Katarzyna Wydra (Sandomierz)– Sekretarz