Rok 2018 - obchody XX - lecia Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych

Zjazd naukowy Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej