Rok 2018 - obchody XX - lecia Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych
Hollywood
11 kwietnia 2017
Andropol
11 kwietnia 2017