Zarząd


Prezes – Jolanta Korczyńska – Gorzów Wielkopolski

Zastępca Prezesa – Teresa Florczyk – Zielona Góra

Członek Zarządu – Dorota Kaczor – Kamienna Góra

Członek Zarządu – Maria Kołatek – Łódź

Członek Zarządu – Wioletta Pracz – Warszawa
Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca – Marta Zielińska – Sandomierz

Z-ca Przewodniczącej – Anna Jóźwiak – Płock

Sekretarz – Katarzyna Wydra – Sandomierz