KLAUZULA INFORMACYJNA
dla Członków Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych

 

Szanowni Państwo
Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych
  z siedzibą: ul. Stefana Jaracza 106/108 lokal 6, 90-231 Łódź
  tel: 32-2088748 , e-mail: pspe@onet.pl
  zwane dalej Administratorem lub Stowarzyszeniem
 2. Państwa dane osobowe, zawarte w Deklaracji Członkowskiej PSPE , przetwarzane są
  w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
 3. Państwa dane osobowe zbierane są tylko w adekwatnym i niezbędnym zakresie do celów jakim mają służyć.
 4. W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie Pani/Pana danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
  • dostępu do treści danych,
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • przeniesienia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora w warunkach uniemożliwiających dostęp do nich innym osobom, oprócz osób upoważnionych i przeszkolonych w zakresie stosowania RODO.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu,
  a po jego ustaniu przez okres pięciu lat, wyłącznie w celu archiwizacji.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 8. Administrator danych nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Z poważaniem
w imieniu Zarządu PSPE
dr n.med. Mirosława Malara