Osoby zainteresowane przystąpieniem do naszego Stowarzyszenia prosimy o pobranie deklaracji członkowskiej, wypełnienie i przesłanie oryginału pocztą na poniższy adres Stowarzyszenia.

Polskie Stowarzyszenie Pielegniarek Epidemiologicznych
ul. Stefana Jaracza 106/108 lokal 6
90-231 Łódź

 Deklaracja do pobrania


Wypełniona deklaracja musi być potwierdzona pieczątką Działu Kadr i Zakładu Pracy, że osoba jest zatrudniona na stanowisku pielęgniarki epidemiologicznej.

Zasady związane z przynależnością do PSPE można odnaleźć w naszej zakładce “Statut”. Zachęcamy do współpracy.

Opłata wpisowa dla nowych członków wynosi 50,00 zł.

Wysokość składki dla członka zwyczajnego oraz wspierającego wynosi 100,00 zł na rok.  

Termin wpłaty skladki upływa z końcem pierwszego kwartału danego roku.

Członkowie Stowarzyszenia wypełniając nową deklarację członkowską w celu aktualizacji bazy danych  nie są  zobowiązani do  wpłacenia  jednorazowej kwoty wpisowego.


 

Osoby prawne zainteresowane przystąpieniem do naszego  Stowarzyszenia prosimy o pobranie deklaracji członka wspierającego, wypełnienie jej oraz przesłanie na powyższy adres PSPE.

 

 Deklaracja do pobrania