Materiały szkoleniowe dla pielegniarek epidemiologicznych  

Wydawca:

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych

 • Zeszyt XIX (Wytyczne techniczne dotyczące zranień i zakłuć)
 • Zeszyt XVIII (Nowy standard postępowania w działalności stomatologicznej)
 • Zeszyt XVII (Zapobieganie zakażeniom związanym z cewnikami donaczyniowymi)
 • Zeszyt XVI (epic3: Krajowe wytyczne oparte na dowodach dotyczące profilaktyki zakażeń związanych z opieką zdrowotną w szpitalach NHS w Anglii)
 • Zeszyt XV (Zalecenia izolacji chorych w trakcie hospitalizacji 2017)
 • Zeszyt XIV (Wymogi higieny dla apteki szpitalnej w zakresie pomieszczeń “Clean Room”)
 • Zeszyt XIII (Higiena rąk w placówkach ochrony zdrowia)
 • Zeszyt XII (Dokumentowanie kontroli wewnętrznej w obszarze profilaktyki zakażeń szpitalnych)
 • Zeszyt_XI (Infekcje Clostridium difficile, niedoceniane zakażenia w aspekcie klinicznym i epidemiologicznym)
 • Zeszty X (Zestaw podstawowych wymogów pielęgnacji wkłucia centralnego i obwodowego BUNDLE OF CARE)
 • Zeszyt IX (Zapobieganie i leczenie zakażeń miejsca operowanego)
 • Zeszyt VIII (Wytyczne dotyczące zapobiegania odcewnikowym zakażeniom wewnętrznaczyniowym)
 • Zeszyt VII (Pielęgnacja skóry i rany – Podstawowe informacje w zakresie pielęgnacji rany. Produkty do przytowania łożyska i antyseptyki rany)
 • Zeszyt VI (Zapobieganie infekcjom związanym z obecnością cewników naczyniowych)
 • Zeszyt V (Postępowanie w przypadku wystąpienia szpitalnych ognisk epidemicznych)
 • Zeszyt IV (Czyste powietrze w salach operacyjnych)
 • Zeszyt III (Izolacja)