Szanowni Państwo Członkowie Zwyczajni PSPE,

w imieniu Zarządu PSPE zwracam się z prośbą  o udział w aktualizacji danych Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, które posłużą Nam do sprawnego przeprowadzenia kolejnego Walnego Zgromadzenia, a w przyszłości do utworzenia Państwu kont dostępu do naszej strony www.pspe.pl, czy przesyłania na bieżąco, istotnych dla Państwa informacji.

Poniżej  przekazujemy link do ankiety, która po wypełnieniu zostanie przesłana automatycznie na konto biura PSPE.

Link do ankiety:
https://forms.office.com/r/UW6dF8H6LH

Dziękuję Wszystkim Członkom za wypełnienie przekazanej ankiety.
Dr n. o zdr. Maria Kołatek

Prezes Zarządu PSPE Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych z siedzibą  w Łodzi, ul. Jaracza 106/108, 90-231 Łódź.
  2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu na zasadach i przypadkach określonych w RODO prawo do dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowy