Rok 2018 - obchody XX - lecia Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych

z siedzibą w Katowicach
ul. Medyków 26
40-752 Katowice

Stowarzyszenie zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000093803
REGON 351595978
NIP 6751213538

adres www: www.pspe.pl
e-mail: pspe@onet.pl


 

Konto Bankowe:
Bank Polska Kasa Opieki S.A
V oddział w Łodzi
nr konta
93 1240 1545 1111 0010 9709 9690
Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych
 

Biuro PSPE czynne w dniach:

wtorek i czwartek od godziny 9.00 do godz.12.00

tel. 32 208 87 48