Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych
ul. Stefana Jaracza 106/108 lokal 6
90-231 Łódź

Stowarzyszenie zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000093803
REGON 351595978
NIP 6751213538

adres www: www.pspe.pl
e-mail: pspe@onet.pl

 

Konto Bankowe:
Bank Polska Kasa Opieki S.A
V oddział w Łodzi
nr konta
93 1240 1545 1111 0010 9709 9690
Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych