Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

 

 

dr n. med. Anna SZCZYPTA
Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Grandego w Krakowie sp. z o.o.
31-061 Kraków, ul. Trynitarska 11;
tel. 12/379 71 66
e-mail: infoepid@interia.pl