Rok 2018 - obchody XX - lecia Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych

Kwartalnik

Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych

PIELEGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA INFORMATOR

Wydawca:

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek
Epidemiologicznych
ul. Medyków 26
40-752 Katowice

Adres Redakcji:
ul. Medyków 26
40-752 Katowice

Zapraszamy do współpracy !

Prześlij do nas swój tekst i podziel się z innymi swoimi doświadczeniami.
Prace w programie WORD można przesłać pocztą elektroniczną na adres:
pspe@onet.pl

Regulamin do pobrania (*.pdf)

Poniżej zamieszczone zostały wydania naszego czasopisma: