Kwartalnik

Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych

PIELEGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA INFORMATOR

Wydawca:

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek
Epidemiologicznych
ul. Stefana Jaracza 106/108 lokal 6
90-231 Łódź

Adres Redakcji:
ul. Stefana Jaracza 106/108 lokal 6
90-231 Łódź

Zapraszamy do współpracy !

Prześlij do nas swój tekst i podziel się z innymi swoimi doświadczeniami.
Prace w programie WORD można przesłać pocztą elektroniczną na adres:
pspe@onet.pl

Regulamin do pobrania (*.pdf)

Poniżej zamieszczone zostały wydania naszego czasopisma: