W tym miejscu będziemy zamieszczać opinie wydawane przez Konsultanta Krajowego oraz Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego. Mamy nadzieję, że inicjatywa szerokiego dostępu będzie miała korzystny wpływ na lepsze rozwiązywanie  problemów pojawiających się w pracy Pielęgniarek/Położnych Epidemiologicznych jak i aktywny kontakt ze środowiskiem.

 


Pliki do pobrania:
 1. Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w sprawie przygotowania rąk personelu do pracy
 2. Stanowisko Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego w sprawie zapobiegania zakłuciom personelu medycznego wydane w związku ze stanowiskiem XV Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.
 3. Stanowisko Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego w sprawie „Czy zastępowanie pielęgniarki operacyjnej pomagającej przez salową, sprzątaczkę jest właściwe ze względów epidemiologicznych” ?
 4. Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego w sprawie ryzyka przenoszenia zakażeń przez personel medyczny noszący sztuczne paznokcie, tzw. tipsy, w pracy w kontakcie z pacjentem.
 5. Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego w sprawie nakazywania pielęgniarkom dyżurującym na bloku operacyjnym w godzinach od 19.00 do 7.00 pomocy w sprawowaniu opieki pielęgniarskiej w oddziale dziecięcym w czasie, gdy nie są wykonywane zabiegi operacyjne.
 6. Stanowisko Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego w sprawie uzywania rękawic ochronnych do wykonywania iniekcji podskórnych, śródskórnych i domięśniowych.
 7. Stanowisko Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego problemu prawidłowości zatrudniania i statusu zawodowego pielęgniarek epidemiologicznych w regulaminach i schematach organizacyjnych szpitali publicznych i niepublicznych działających na terenie województwa.
 8. Zalecenia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego dotyczące redukcji ryzyka rozwoju zakażenia miejsca operowanego.
 9. Opinia w sprawie wykonywania dekontaminacji bronchoskopu przez pielęgniarki nie pracujące w pracowni endoskopowej przekazuję opinię w wyżej wymienionej kwestii.
 10. Opinia w sprawie zainstalować ssaki wodne z odprowadzeniem bezpośrednio do kanalizacj oraz obowiązku funkcjonowania zespołu kontroli zakażeń szpitalnych.
 11. Opinia w sprawie dezynfekcji pola operacyjnego.
 12. Opinia w sprawie miejsc po wkłuciach, kaniulacji, po pobraniu krwi.
 13. Opinia w sprawie wymiany obwodów do znieczuleń.
 14. Opinia dotycząca udziału i przestrzegania zasad higieny przez osoby z rodziny towarzyszące pacjentkom podczas porodu przeprowadzanego zabiegiem cesarskiego cięcia.
 15. Opinia w sprawie stosowania rękawic ochronnych do wykonywania czynności sprzątających w Zakładach Opieki Zdrowotnej.
 16. Opinia w sprawie zakładania dostępów dożylnych.
 17. Opinia w sprawie zastosowania ochraniaczy jednorazowych na obuwie dla odwiedzających w zakładach opieki zdrowotnej.
 18. Opinia sprawie przeprowadzania oceny ryzyka występowania zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przy przyjęciu pacjenta do szpitala.
 19. Opinia w sprawie szatni.
 20. Opinia w sprawie przesuwania pielęgniarek do pracy na blok operacyjny w charakterze pielęgniarki „brudnej”.
 21. Opinia w sprawie dopuszczenia do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.
 22. Opinia w sprawie rotacji personelu pielęgniarskiego z oddziału noworodkowego i dziecięcego na inne oddziały przekazuję opinie w przedmiotowej sprawie.
 23. Informacje dotyczące wymazów czystościowych.
 24. Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w województwie wielkopolskim dotycząca zasad dekontaminacji powierzchni szpitalnych mopami nakładkowymi.
 25. Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielegniarstwa epidemiologicznego w sprawie delegowania Pielęgniarek operacyjnych w trakcie dyżuru, podczas gdy nie odbywają się zabiegi, do pomocy w sprawowaniu opieki nad pacjentami na inne oddziały np. zachowawcze, zabiegowe, intensywnej opieki medycznej, izbę przyjęć, szpitalny oddział ratunkowy.
 26. Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa wpidemiologicznego w wojweództwie lubelskim w sprawie miejsca do przechowywania ręczników papierowych jednorazowych.
 27. Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w województwie wielkopolskim w sprawie miejsca po wkłuciach, kaniulacji, po pobraniu krwi, dożylnym czy domięśniowym podaniu leków.
 28. Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w województwie zachodniopomoraskim w sprawie pełnienia dyżuru przez pielęgniarki Anestezjologii w Oddziale Intensywnej Terapii w soboty, niedziele i święta.
 29. Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w województwie pomorskim w sprawie mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego.
 30. Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w sprawie używania wody sterylnej do zabiegu tlenoterapii.
 31. Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w sprawie oddelegowania pielęgniarek anestezjologicznych z bloku operacyjnego oraz sali wybudzeń do pomocy w innych oddziałach, gdy nie ma zabiegów operacyjnych i brak jest pacjentów na sali wybudzeń.
 32. Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w województwie pomorskim w sprawie postępowania z aktywnym wyrobem medycznym po użyciu.
 33. Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w województwie  wielkopolskim w sprawie ustnego zlecenia lekarskiego na założenie wenflonu.
 34. Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w województwie  śląskim w sprawie akcji charytatywnej “ośmiorniczki dla wcześniaków”.
 35. Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w sprawie postępowania z nożycami ręcznymi po użyciu, przeznaczonymi do przecinania opatrunku gipsowego.
 36. Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dotycząca wykonywania testu w kierunku HIV przy rekrutacji do pracy lub jako warunek ciągłości pracy.
 37. Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w województwie podkarpackim dotycząca prawidłowego przygotowania rąk do pracy personelu medycznego w kwestii dotyczącej malowania paznokci lakierem hybrydowym, żelowym.
 38. Opinia dotycząca zakazu stosowania lakierów żelowych, hybrydowych oraz odżywek do paznokci w postaci lakierów przez pracowników medycznych sprawujących opiekę nad pacjentemOpinia B.Plewik