Wiadomość od Zastępcy Głównego Inspektoratu Sanitarnego