Powołania prof. Aleksandra Deptuły na konsultanta krajowego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej
27 maja 2023
Akademia SARSTEDT
7 czerwca 2023

Ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2023 r. Dz. U. 2023 poz. 1041, zmieniające rozporządzenie w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala.

Rozporządzenie wnosi zmiany w raportowaniu o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala z urzędu właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu. Zgodnie z nowym aktem prawnym obok raportów, które dotychczas szpitale zobowiązane są sporządzać, do wykonania i przekazania właściwemu inspektorowi sanitarnemu jest  raport miesięczny, w którym będą przekazywane dane dotyczące liczby wykonywanych badań w placówce z podziałem na badania przesiewowe i diagnostyczne.

Link do rozporządzenia »