Program konferencji naukowo – szkoleniowej w ramach XXIII Zjazdu PSPE

Zachorowania na COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2) – aktualizacja
3 marca 2020
Komunikat w sprawie XXIII Zjazdu PSPE
12 marca 2020

Szanowni Państwo,
Przedstawiamy program konferencji naukowo – szkoleniowej w ramach XXIII Zjazdu PSPE.

Czwartek 02.04.
15.00 – 16.30 – przyjazd i zakwaterowanie uczestników
17.00 – 18.30 – Powitanie gości Maria Cianciara – prezes PSPE oraz wykład inauguracyjny prof. Adam Antczak Uniwersytet Medyczny, Łódź
19.00 – 20.00 – kolacja
20.30 – koncert galowy

Piątek 03.04.
7.00 – 8.00 – śniadanie
9.00 – 10.00 – Otwarcie XXIII Zjazdu , prezentacja Firm – Maria Cianciara

Sesja I
Moderatorzy: A. Skoczylas – Janke, W. Pracz
10.00 – 12.00 – wykład prof. Didier Pittet, Genewa
12.00 – 12.30 – przerwa – wizyty na stoiskach firm
12.30 – 13.00 – „Pielęgniarstwo epidemiologiczne a projektowane zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek”- dr n. med. Anna Szczypta , Konsultant Krajowy, Kraków
13.00 – 13.30 – „ Przywództwo i komunikacja w zespole. Rozwój osobisty” – prof. dr hab. Henryk Mruk, Uniwersytet Ekonomiczny Poznaniu
13.30 – 14.00 – „ Pacjent wróg czy sprzymierzeniec w walce z zakażeniami” – dr n. med. Rafał Staszewski , Dyrektor Generalny Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
14.00 – 15.00 – Obiad
15.00 – 16,00 – wizyty na stoiskach Firm

Sesja II
Moderatorzy: K. Brońska , M. Cianciara
16.00 – 16.30 – „Aktualności w kontroli zakażeń w Europie i na Świecie” – dr hab. Anna Różańska, Katedra Mikrobiologii, Zakład  Epidemiologii Zakażeń, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
16.30 – 17.00 – „Raportowanie zakażeń do Narodowego Funduszu Zdrowia” – dr n. med. Paweł Grzesiowski , Instytut Profilaktyki Zakażeń
17.00 – 17.30 – „ EBM – Medycyna oparta na faktach” – dr n. med. Marlena Karwacka
17.30 – 18.00 – „Biegły sądowy, jego opinia i wpływ na przebieg procesu sądowego – analiza wystawionej opinii” – dr n. o zdr. Alina Roszak, Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr Romana Ostrzyckiego, Konin
18.00 – 18.30 – dyskusja
18.30 – 20.00 – wizyty na stoiskach Firm
20.00 – 21.00 – kolacja
21.00 – …….. spotkanie towarzyskie

Sobota 04.04.
7.00 – 8.00 – śniadanie
8.30 – 12.30 Walne Zgromadzenie 

Serdecznie zapraszamy
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych