Komunikat.
14 lipca 2016
Zaproszenie do udziału w badaniach.
17 lipca 2016

Szanowna Pani Doktor,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie zaproszenia do uczestniczenia w panelu na temat zakażeń związanych z opieką medyczną w ramach konferencji zamykającej Program Zapobieganie Zakażeniom HCV  sponsorowany przez rząd Szwajcarii.

Pani udział w tym panelu jest szczególnie ważny ze względu na twórcze zainteresowanie Członków Stowarzyszenia tym Programem i ważne uwagi, które pozwoliły nam na wprowadzenie znaczących poprawek i uzupełnień do materiałów przygotowywanych w ramach tego Programu.

Serdecznie pozdrawiam

Prof. dr hab. nauk med. Andrzej Zieliński

Przewodniczący Komitetu Sterującego Programu „Zapobieganie Zakażeniom HCV”