Zaproszenie.
17 lipca 2016
Zaproszenie na kongres.
17 lipca 2016

Szanowna Pani Doktor,

serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu nt. bezpieczeństwa sanitarnego wykonywanych usług, obarczonych ryzykiem zakażeń krwiopochodnych. Badanie to jest jednym z elementów opracowania propozycji strategii i kontynuacją programu „Zapobieganie zakażeniom HCV”  i projektu „Edukacja pracowników wybranych zawodów zwiększonego ryzyka transmisji zakażeń krwiopochodnych  i ogółu społeczeństwa w zakresie prewencji (HCV, HBV, HIV)”. Badanie będzie koordynowała f-ma MillwardBrown.

Pani wiedza, doświadczenie i opinie są dla nas bardzo ważne dlatego prosimy o włączenie się w tę debatę ekspercką, której wypracowane wyniki posłużą wsparciu dokumentu końcowego – propozycji strategii. Będzie dla nas dużym wsparciem merytorycznym Pani udział.

W zaproszenie (1)zaproszenie do współpracy.

Z wyrazami szacunku

Anita Gębska-Kuczerowska

Kierownik Projektu 5