III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pielęgniarek Epidemiologicznych Ziemi Śląskiej 24-26 listopada 2016 r., Korbielów.

Informacja.
21 listopada 2016
III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pielęgniarek Epidemiologicznych Ziemi Śląskiej 24-26 listopada 2016 r., Korbielów.
24 listopada 2016

Stało się tradycją, że rokrocznie, pielęgniarki epidemiologiczne zrzeszone w Okręgowych Izbach Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie, biorą udział w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Pielęgniarek Epidemiologicznych Ziemi Śląskiej, organizowanej przez Zespół ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego działający przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
W tym roku konferencja odbyła się już po raz trzeci.
Patronat nad konferencją przyjęli: Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.
Konferencję zainaugurowała Katarzyna Skibińska –  Przewodnicząca Zespołu ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego przy OIPiP w Katowicach. Jako gospodarz spotkania serdecznie powitała wszystkich uczestników, w tym szacowne grono wykładowców.
W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych głos zabrała Prezes dr n. med. Mirosława Malara życząc wszystkim uczestnikom owocnych obrad oraz podkreślając wartość jaką niosą spotkania szkoleniowe organizowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
Podczas trzech sesji naukowych poruszono zarówno teoretyczne jak i praktyczne kwestie nadzoru epidemiologicznego. Przedstawiono również nowoczesne rozwiązania z zakresu dezynfekcji.
Kontrola zakażeń i edukacja personelu – testy HIV w Polsce – to temat przedstawiony przez  dr n. med. Beatę Ochocką, Konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa epidemiologicznego, która została w tym roku uhonorowana „Czerwoną Kokardką”, wyróżnieniem przyznawanym z okazji Światowego Dnia AIDS przez Krajowe Centrum ds. AIDS. HIV/AIDS to cicha i podstępna choroba wirusowa, która rozprzestrzenia się w populacji europejskiej. Jeden na siedmiu zarażonych nie wie, że jest nosicielem wirusa. Dr Ochocka zachęcała do wykonywania testów. Wiedza o zakażeniu oraz włączenie jak najwcześniej leczenia to najskuteczniejszy sposób na przerwanie łańcucha zakażeń.
Clostridium difficile to wciąż aktualny problem w praktyce szpitalnej. Najskuteczniejszym sposobem leczenia jest przeszczep flory jelitowej. Swoje doświadczenia w tym zakresie przedstawiła dr n. med. Beata Puzanowska, spec. chorób zakaźnych i wewnętrznych, Megrez sp. z o.o., Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach w prezentacji pt. Transfer fizjologicznej flory jelitowej jako postępowanie w zakażeniach Clostridium difficile.
Antybiotykooporność patogenów bakteryjnych na dzień dzisiejszy to jedno z podstawowych niebezpieczeństw dla zdrowia publicznego na całym świecie. Jak duże jest to zagrożenie i z czym muszą się zmierzyć Zespoły Kontroli Zakażeń Szpitalnych przedstawiła  dr n. med. Justyna Piwowarczyk, Medilab, w prezentacji pt. Szczepy lekooporne XRB w środowisku szpitalnym.
Bardzo cennymi prezentacjami są te, które mówią o własnych doświadczeniach i problemach, z jakimi borykają się pielęgniarki epidemiologiczne w praktyce szpitalnej.
O zmaganiach z zakażeniami rotawirusami wśród najmniejszych pacjentów opowiedziała Renata Błaszczyk, SPZOZ w Myszkowie. Wygłosiła wykład pt. Rotawirusy w oddziale pediatrycznym – doświadczenia własne.
Poza najmłodszymi pacjentami dużym wyzwaniem jest opieka nad pacjentami onkologicznymi. W tym wypadku mamy do czynienia z bardziej zdyscyplinowanymi pacjentami, jednak z dużo bardziej osłabionym układem odpornościowym. Jak radzić sobie z problemami w tej grupie pacjentów opowiedziała, na podstawie własnych doświadczeń, Bożena Nowak, Beskidzkie Centrum Onkologii- Szpital Miejski im. Pana Pawła II w Bielsku Białej przedstawiając prezentację pt. Najczęstsze zakażenia szpitalne występujące u chorych onkologicznych.
Nie byłoby profilaktyki zakażeń, gdyby nie skuteczne metody dezynfekcji, o których opowiedział Maciej Burzak, Greenpool, podczas swojego wykładu pt. Zakażenia szpitalne i proste sposoby ich zapobiegania. Dezynfekcja pomieszczeń za pomocą dyfuzji suchej mgły, bezpieczna i szybka utylizacja asortymentu z pulpy celulozowej, małe, przyblokowe myjnie, profesjonalna, mała i kompaktowa pralnica do mopów, kontrola zanieczyszczeń na poziomie podłogi oraz siła i skuteczność sanityzacji –  to aspekty, na które zwrócił uwagę prelegent w swoim wystąpieniu.
Na wiele kwestii związanych z zakażeniem miejsca operowanego zwrócił uwagę Jacek Majewski, Drugaz. Rzadko kiedy zwracamy uwagę na kwestie organizacji pracy zespołu operacyjnego i znaczenie praktycznej obserwacji wykonywanych procedur. Pielęgniarka epidemiologiczna musi w swojej pracy uwzględnić podejście wieloaspektowe – na co zwrócić uwagę, gdzie tkwią zagrożenia – to aspekty poruszone w prezentacji pt. Aseptyka – zasady postępowania profilaktycznego na bloku operacyjnym w celu minimalizacji zakażenia miejsca operowanego.
Potwierdzona skuteczność bójcza preparatów dezynfekcyjnych to klucz do sukcesu w walce z zakażeniami. Najnowsze metody badawcze w tym zakresie przedstawił Mariusz Żoń, Ecolab, w prezentacji pt. Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne – PN-EN 16615 – nowa norma dla dezynfekcji powierzchni.
Ostatnim tematem poruszanym w cyklu wykładów była Transmisja CPE w trakcie badań endoskopowych. Czy powinny być stosowane specjalne środki ostrożności ? Na to pytanie odpowiedział Szczepan Mistarz, Schulke.
Konferencja spotkała się z bardzo przychylnym odbiorem uczestników. Profesjonalne prowadzenie sesji przez moderatora – Ritę Pawletko – było dodatkowym atutem, wywiązała się ciekawa dyskusja, co zawsze najbardziej cieszy organizatorów.
Miejmy nadzieję, że nic nie stanie na przeszkodzie, by w przyszłym roku zorganizować kolejną konferencję, na którą już dziś serdecznie zapraszamy !

Katarzyna Skibińska
Przewodnicząca Zespołu ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego
OIPiP w Katowicach