W dniach 16-17 maja 2016 roku w hotelu „MARRIOTT” w Warszawie odbyła się konferencja pn. „Najnowsze rozwiązania w profilaktyce zakażeń szpitalnych”.

Zaproszenie na konferencję.
16 maja 2016
Zaproszenie.
31 maja 2016

Patronat nad wydarzeniem objęło Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych oraz Konsultant ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego województwa mazowieckiego.

Konferencję w imieniu współorganizatorów i partnerów konferencji otworzył Pan Adam Andrzej Konieczkowski – prezes Grupy Kapitałowej Hollywood SA. Gościu również powitała Pani Małgorzata Sobania wiceprezes  Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych oraz Pani Małgorzata Giemza reprezentująca sekcję woj. mazowieckiego.

Gościem honorowym była Pani Cecylia Wyszomierka-Matczak, prezes Stowarzyszenia Pralników Polskich, która swoją wieloletnią pracą wspiera działania związane z tematyką zakażeń epidemiologicznych w szpitalach.
Pierwszym prelegentem była Pani Małgorzata Stempniewska, która zapoznała uczestników konferencji z zagadnieniem „Badania Kontroli skuteczności dezynfekcji bielizny operacyjnej”.

Pani Iwona Wołosewicz, która przygotowała prezentację poświęconą „Profilaktyce zagrożeń mikrobiologicznych w świetle najnowszych rozwiązań świadczenia usługi pralniczej na przykładzie USK w Olsztynie”.

Kolejnym prelegentem był Pan Andrzej Wąwoźny z firmy SKK, który zaprezentował system RFID minimalizujący źródła zakażeń szpitalnych poprzez zastosowanie automatycznej identyfikacji i lokalizacji.

Grupa Kapitałowa Hollywood SA również przygotowała prezentację w oparciu o swoje doświadczenia ze szpitalami. Problematykę związaną z „Postępowaniem z bielizną szpitalną od pacjentów z wyizolowanymi patogenami alarmowymi” zaprezentował Pan Paweł Mielczarek – wiceprezes ds. handlowych  Hollywood SA.

Pani prof. dr hab. Adrianna Zalewska-Medynska na podstawie przeprowadzonych badań w wspólnie z firmą EKO-STYL, przedstawiła innowacyjne tkaniny zawierające cząsteczki srebra i miedzi, które posiadają właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne.

Pan Wiesław Sobota przedstawiciel firmy ECOLAB zaprezentował zagadnienie „Technologiczne oraz epidemiologiczne aspekty niskotemperaturowych technologii prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej”.

Podczas konferencji uczestnicy mieli możliwość również zapoznać się z tkaninami, które są wykorzystywane na blokach operacyjnych oraz dla personelu szpitala. Pan Tomasz Spójnicki przedstawił kolekcję firmy ANDROPOL szczegółowo omawiając właściwości tekstyliów.

Pani Marta Wróblewska w swoim wystąpieniu omówiła temat „Ryzyko transmisji zakażeń grzybiczych przez bieliznę szpitalną.

Jednym z ostanich wystąpień, było przedstawienie dobrych praktyk w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Pani Ewa Golonka bardzo szczegółowo przedstawiła uczestnikom konferencji dobre praktyki jakie zostały wdrożone w szpitalu. W tym samym module firma TOMMARG zaprezentowała rozwiązania dotyczące higieny i bezpieczeństwa epidemiologicznego na blokach operacyjnych.

Wystąpienie Pana Krzysztofa Kozieńcow, przedstawiciela firmy Christeyns, który przedstawił rozwiązania dla szpitali, zakończył cześć merytoryczną konferencji.

Ostatnim modułem konferencji był panel dyskusyjny oraz wręczenie certyfikatów. Frekwencja była bardzo wysoka.  W zorganizowanej konferencji wzięło udział 250 osób związanych z z zakażeniami epidemiologicznymi w szpitalach z całej Polski.

Opracował:
Mariusz Urbański
HOLLYWOOD SA