Informacja z Seminarium Stop wykluczeniu cyfrowemu pielęgniarek

Wszystko o grypie – wrześniowy Fluletter
2 października 2018
Nowe i nawracające choroby zakaźne – zagrożenia, profilaktyka i terapia
5 listopada 2018

INFORMACJA z II Seminarium „STOP wykluczeniu cyfrowemu pielęgniarek! Nowe kompetencje – nowe możliwości” 

W dniu 27.9.2018 r. odbyło się kolejne już seminarium II Seminarium „STOP wykluczeniu cyfrowemu pielęgniarek! Nowe kompetencje – nowe możliwości”, organizowane przez Akredytowane przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek Centrum Badania i Rozwoju ICNP® przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W tym roku zorganizowane przy współpracy z Florencja Fundacja na Rzecz Upowszechniania Cyfryzacji i Rozwoju Standardów Opieki, która była głównym sponsorem wydarzenia. 

Celem seminarium było przedstawienie programów szkolenia liderów cyfryzacji w pielęgniarstwie oraz zaprezentowanie narzędzi umożliwiających wdrożenie e-dokumentacji do procesu kształcenia oraz obiektywnego monitorowania jakości i efektywności procesów opieki. Liderzy cyfryzacji – pielęgniarki i położne zainteresowane rozwojem kompetencji związanych z e-dokumentacją oraz popularyzacją zdobytej wiedzy w miejscu pracy spotkali się w Łodzi, w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym UMed i zapoznali się z dobrymi praktykami wdrażania interoperacyjności technicznej i semantycznej w pielęgniarstwie. Inicjatywa kolejnego już seminarium poświęconego tematyce e-Zdrowia w Pielęgniarstwie wynika z trudności związanych z wdrażaniem rozwiązań teleinformatycznych dla pielęgniarek, pomimo że zarówno w „Strategii Rozwoju e-Zdrowia w Polsce na lata 2018 – 2022”, jak i Rekomendacjach WHO wskazuje się na istotność przygotowania kadr medycznych do informatyzacji ochrony zdrowia. W standardach kształcenia na kierunku pielęgniarstwo, jako jedynym kierunku medycznym, nie wskazano efektów kształcenia, które pozwoliłyby na skuteczne przygotowanie użytkowników do rozumienia procesu informatyzacji ochrony zdrowia, jej znaczenia dla prawidłowej komunikacji i bezpieczeństwa pacjentów, jak również przetwarzania informacji w sposób bezpieczny, zapewniający poufność z jednoczesnym zrozumieniem ważności jakości wprowadzanych danych. 

Rekomendacje międzynarodowe wskazują na konieczność wprowadzenia do nauczania na pierwszym poziomie studiów – licencjat – zgodnie z załącznikiem do Dyrektywy 55/2013/UE, treści nauczania z zakresu e-Zdrowia, w tym rozwiązań IT. W Polsce jesteśmy przed zmianami standardów nauczania i wprowadzenie nowych zagadnień do nauczania wymaga przygotowania przede wszystkim kadr dydaktycznych do realizacji rekomendacji w sposób jednolity, pozwalający na osiągnięcie spójnych efektów kształcenia. Dla samego procesu informatyzacji znaczące jest też przygotowanie kadr zarządzających w pielęgniarstwie, aby ta potrafiła zmierzyć się z implementacją nowych rozwiązań IT do ochrony zdrowia. Szkolenia, zaprezentowane podczas seminarium przygotują interesariuszy, do korzystania z e-Zdrowia i pomogą w zdobyciu zaufania do procesu informatyzacji. EBM wskazuje, że sukces wdrażania rozwiązań informatycznych jest możliwy dzięki prowadzonym kompleksowym szkoleniom użytkowników końcowych, pozwalającym na rozumienie wdrażanych procesów i ich znaczenia dla zarządzania wiedzą – polityki zdrowotnej. 

W tym celu Uniwersytecie Medycznym w Łodzi przygotowano Aplikację pozwalającą na prowadzenie procesu pielęgnowania – pielęgniarskich ścieżek klinicznych z wykorzystaniem narzędzi IT. Narzędzie wdrożono do dydaktyki na UM w Łodzi, UJ w Krakowie i GUMed. Doświadczenie poszczególnych jednostek wdrażających różne rozwiązania IT do dydaktyki, pozwoli na wypracowanie jednolitych standardów nauczania. Przygotowane w rezultacie współdziałania efekty kształcenia pozwolą na rozpoczęcia nauczania przedmiotu „Informatyka pielęgniarska”, który to przedmiot od kilkudziesięciu lat jest przedmiotem realizacji w dydaktyce, w wielu krajach na świecie. Przygotowując środowisko do zmian wydano, w 2018 r., książkę „E-Zdrowie. Wprowadzenie do informatyki w pielęgniarstwie”. W książce pokazać doświadczenie innych krajów w nauczaniu informatyki pielęgniarskiej, wskazać kierunek nauczania tego przedmiotu w Polsce. 

Podczas konferencji zaprezentowano referaty dotyczące dokumentacji medycznej, jakości danych, procesu przekazywania wiedzy oraz wykorzystania narzędzi do przygotowania prac z „case study” z wykorzystaniem interopracyjności technicznej i semantycznej. Już po raz kolejny uczestnicy mogli wysłuchać zdalnego wykładu dr Kajetana Wojsyka z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, oraz dr Hanny Grabowskiej z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzięki nowoczesnym technologiom udało się przeprowadzić sprawnie wykłady z zadowoleniem dla uczestników. 

Podczas Seminarium odbyły się także warsztaty RODO przeprowadzone przez dr Piotra Szynkiewicza, zorganizowane przez firmę Prometriq. Uczestniczy szkolenia mogą kontynuować rozwijanie kompetencji w tym zakresie z wykorzystaniem e-learningu. 

Pielęgniarki są brokerami informacji w systemie ochrony zdrowia i przygotowanie kadry do tej zmiany jest kluczowe dla wdrożenia informatyzacji w ochronie zdrowia, aż 50% danych niezbędnych dla systemu informacji wprowadzanych przez pielęgniarki. Nie zatrzymamy procesu informatyzacji. Inicjatywą, taką jak ta próbujemy przygotować środowisko na zmiany i zaprzyjaźnić użytkowników narzędzi IT z cyfryzacją w ochronie zdrowia. 

dr Dorota Kilańska
Prezes Fundacji Florencja,
Dyrektor Akredytowanego przez ICN Centrum Badania i Rozwoju ICNP® przy UMed w Łodzi