PIELĘGNIARKI EPIDEMIOLOGICZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM    

WARSZAWSKIE  SPOTKANIA PIELĘGNIAREK EPIDEMIOLOGICZNYCH  
20 października 2009
SEKCJA PIELĘGNIAREK EPIDEMIOLOGICZNYCH ZIEMI ŚLĄSKIEJ
1 listopada 2009

 

W województwie pomorskim, od 1999r, przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych działaZespół Pielęgniarek Epidemiologicznych, który również realizuje cele statutowe PSPE, między innymi, organizacja II Zjazdu Stowarzyszenia, który odbył się 5-6 czerwca 2000r w Cetniewie Zespół, organizuje szkolenia, spotkania na których pielęgniarki mogą wymienić doświadczenia, pochwalić się sukcesami, omówić niepowodzenia, wspólnie przeanalizować trudności w realizacji zadań oraz wesprzeć się wzajemnie. Spotkania zespołu odbywają się systematycznie w siedzibie OIPiP w Gdańsku. Pomorski Zespół ściśle współpracuje z Zespołami województwa zachodniopomorskiego, kujawsko – pomorskiego oraz PSPE. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Opracowała: Małgorzata Sobania