WARSZAWSKIE  SPOTKANIA PIELĘGNIAREK EPIDEMIOLOGICZNYCH  

PIELĘGNIARKI EPIDEMIOLOGICZNE ZIEMI LUBELSKIEJ
15 października 2009
PIELĘGNIARKI EPIDEMIOLOGICZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM    
1 listopada 2009

Dzięki uprzejmości i udostępnieniu lokalu przez Warszawską  Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w czwartą środę każdego miesiąca spotyka się Sekcja Pielęgniarek Epidemiologicznych zawiązana jesienią 2000 roku.

Każde spotkanie Sekcji obok wymiany własnych doświadczeń i informacji o nowościach na polu walki z zakażeniami szpitalnymi uwieńczone jest szkoleniem z udziałem osób znaczących w dziedzinie epidemiologii oraz prezentacją firm współpracujących z nami na co dzień w dziedzinie higieny szpitalnej.

Znacząca większość naszych koleżanek ma ukończoną specjalizację z pielęgniarstwa epidemiologicznego, a pozostałe koleżanki są po kursie  kwalifikacyjny.

Warszawska Sekcja Pielęgniarek Epidemiologicznych była organizatorem VIII Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych. Od kilku lat na terenie Mazowsza organizuje szkolenia, konferencje i warsztaty epidemiologiczne. Czynnie w postaci wykładów  uczestniczymy w konferencjach czy zjazdach innych organizacji czy stowarzyszeń. Serdecznie zapraszamy do współpracy .

 

Małgorzata Giemza