SEKCJA PIELĘGNIAREK EPIDEMIOLOGICZNYCH ZIEMI ŚLĄSKIEJ

PIELĘGNIARKI EPIDEMIOLOGICZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM    
1 listopada 2009
Opłatkowe Spotkanie Pielęgniarek i Położnych Epidemiologicznych w Zdrojówce
2 grudnia 2009

Działa przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. Inicjatorem powstania Sekcji była pani Beata Ochocka (Pielęgniarka Epidemiologiczna SPSK nr.4 w Katowicach), która w grudniu 2000 roku zorganizowała spotkanie Pielęgniarek Epidemiologicznych z województwa śląskiego na terenie swojego szpitala. Kolejne spotkanie odbyło się w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji – Repty. Dnia 15 maja 2002 roku na spotkaniu w siedzibie OIPiP zapoczątkowano działalność Sekcji. Ustalono tematykę szkoleń, częstotliwość spotkań, wybrano też koordynatora, którym jest Pielęgniarka Epidemiologiczna Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach Anna Dyl (Specjalista z dziedziny pielęgniarstwa epidemiologicznego) stąd też wszystkie spotkania miały miejsce w GCM.

Do chwili obecnej odbyło się 12 spotkań, na których omawiamy tematy z zakresu zakażeń szpitalnych zapraszając wykładowców z zewnątrz oraz nasze koleżanki, które dzielą się z nami swoimi doświadczeniami.

Sekcja ściśle współpracuje z Państwową Inspekcją Sanitarną zarówno Wojewódzką jak i powiatowymi.

W organizowanie wykładów angażują się firmy medyczne: Higiena, Medim oraz Ecolab

Na dzień dzisiejszy Sekcja liczy 102 Pielęgniarki Epidemiologiczne.

Zorganizowano też 3 spotkania robocze związane z Polskim Stowarzyszeniem Pielęgniarek Epidemiologicznych.

 

Koordynator – Anna Dyl